ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား အ‌ခြေစိုက် IT Software Company များနှင့် ပြည်တွင်း Software Company များတွင်
လစာမြင့် ITအလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ထားနိူင်ရန် ကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။

Jobs

C# Developer

   C# Developer (M/F - 2 Posts)Japanese N3 - Must beat least 2 years to 3 years experience in Software Development role with C#Location : Sanchaung TspCompany_Type : IT Software ( Japan Based)Salary : NegotiableEmail: job.myanmarit@g...


 C# 
C# Developer

   Senior C# Developer ( M/F - 2 Posts)Japanese N3 - Must beat least 2 years to 3 years experience in Software Development role with C#Location : Sanchaung TspCompany_Type : IT Software ( Japan Based)Salary : Nego<<< Myanmar...


 C#