ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား အ‌ခြေစိုက် IT Software Company များနှင့် ပြည်တွင်း Software Company များတွင်
လစာမြင့် ITအလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ထားနိူင်ရန် ကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။

Jobs

Nodejs Developer

   Node Js DeveloperSalary : 500,000 MMK to 1,000,000 MMKJob Type : Onsite Job.Location : Bahan Tsp.Working Time : 9.00am to 5.00pmWorking Day : Monday to Friday (Public Holiday off)Requirements;- Bachelor's degree in computer scien...


 Flutter   Node js