ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား အ‌ခြေစိုက် IT Software Company များနှင့် ပြည်တွင်း Software Company များတွင်
လစာမြင့် ITအလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ထားနိူင်ရန် ကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။

Jobs

Senior Web Developer

    Senior Web DeveloperNumber of Post - 2Working Hour - 9:00 am to 5:00 pmOff day & Holiday - Sat, Sun, Public HolidaysLocation - NaypyitawSalary - 800,000 MMK to 1,000,000 MMKRequirements;- At least Degree Holder, preferab...


 Laravel Framework 
Ruby On Rails Developer

   𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐑𝐮𝐛𝐲 𝐨𝐧 𝐑𝐚𝐢𝐥 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫𝐒𝐚𝐥𝐚𝐫𝐲 : 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟏,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐌𝐌𝐊𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬;𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐦𝐞 : 𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐌 𝐭𝐨 𝟓:𝟎𝟎𝐏𝐌𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲 : 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 (𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐇𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐲 𝐎𝐟𝐟)𝐖𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞 : 𝐒𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐬𝐩Responsibilities;• Developing and implement...


 Ruby 
Senior Web Developer

   Senior PHP Developer Salary - 500,000 MMK ~ 1,000,000 MMKWorking Hour - 8:30 am to 5:30 pm , Sat - WFH Off day & Holiday - Sun, Public HolidaysLocation - Naypyitaw RegionSalary - Negotiation (Depends on Experience)Job Descrip...


 Laravel Framework   Cake PHP 
Technical Head

   Technical HeadSalary - 2,000,000 MMKWorking Hour - 9:00 am to 5:00 pmOff day & Holiday - Sat, Sun, Public HolidaysLocation - Naypyitaw RegionSalary - Negotiation (Depends on Experience)Responsibilities:Ø Determining project re...


 PHP   Nodejs   Management   Technical 
Quality Assurance

   Quality Assurance Salary : 500,000 MMK ~ 1,000,000 MMKJob Type : Onsite Job.Location : Bahan Tsp.Working Time : 9.00am to 5.00pmWorking Day : Monday to Friday (Public Holiday off)Requirements;-Minimum 2 years’ experience of Qualit...


 Manual Testing   Automation Testing